ส่วนการสวัสดิการ

ABOUT
  • นางสาวเสาวลักษณ์  แสงทอง
  • นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  • โทรศัพท์
  • มือถือ
 
MISS SAOWALUCK  SANGTHONG
ABOUT
  • นางสาวอันติการ  สุขเจริญ
  • ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • โทรศัพท์
  • มือถือ
 
MISS AUNTIKARN  SOOKCHAROEN
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon