กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นางวิภาดา  จันทรมาด (นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
๒) นางใหม่  เชาว์ไว (ครู)
๓) นางสาวบุปผา  สนิทนอก (ครูชำนาญการ)
๔) นางสาวจารุวรรณ  สวมขุนทด (คนงานทั่วไป)
๕) นางสาวพิมพ์พิมล  หลักเพ็ชร์ (ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)
๖) นางสาวภัทรภรณ์  กาสี (คนงานทั่วไป)


 

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: