กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๑) นายกอบศักดิ์  คณโฑเงิน (ผู้อำนวยการกองช่าง)
๒) นางสาวสุรีพร  แก้วสิงห์ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
๓) นายทิวากร สังวาลย์ (คนงานทั่วไป)
๔) นายสมพร สอนเครือ  (คนงานทั่วไป)

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: