ส่วนการโยธา

ABOUT
 • นายทศพร  ทุมดี
 • ผู้อำนวยการกองช่าง (โยธา)
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MR.THOSAPORN  THUMDEE
ABOUT
 • นายนภดล  สุขเจริญ
 • ผู้ช่วยช่าง
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MR.NOPPADORN SOOKCHA
ABOUT
 • นายประเทือง  ยืนทน
 • ช่างไฟฟ้า
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
MR.PRATHUNG  YUEANTHON
ABOUT
 • นางนิภา  บัวพันธ์
 • ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ดงมะรุม
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MRS.NIPHA  BUAPHUN
ABOUT
 • นางสุวรรณี  บุญมา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MRS.SUWANNEE  BOONMA
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
 • Grey Facebook Icon