ข้อมูลพื้นฐาน

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE
DMR-28.7 (9).jpg

ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

POP1.png
POP2.png
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
POP3.png