โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เวทีพบประชาชน ประจำปี 2559

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เวทีพบประชาชน ประจำปี 2559

meeting18.jpg

meeting17.jpg

meeting16.jpg

meeting15.jpg

meeting14.jpg

meeting13.jpg

meeting12.jpg

meeting11.jpg

               ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 หมู่ที่ 1-12 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประธานในกิจกรรม คือ นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกอบต.ดงมะรุม