โครงการรณรงค์ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข [5 พ.ย. 2557]

โครงการรณรงค์ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

 cleancity20142.jpg

cleancity20144.jpg

cleancity20143.jpg

cleancity20141.jpg

       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อบต.ดงรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โดยชาวบ้านร่วมกับ อบต.ดงมะรุม เข้าทำความสะอาด ณ วัดดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี