โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสันทนาการของ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2559

covertrad.jpg

ot-trad4.jpg

ot-trad27.jpg

 ot-trad29.jpg

ot-trad26.jpg

ot-trad28.jpg

ot-trad21.jpg

ot-trad22.jpg

ot-trad15.jpg

ot-trad2.jpg

ot-trad14.jpg

ot-trad19.jpg

ot-trad23.jpg

ot-trad20.jpg

ot-trad18.jpg

ot-trad16.jpg

ot-trad11.jpg

ot-trad10.jpg

ot-trad25.jpg

ot-trad24.jpg