โครงการผู้สูงอายุ [6 ม.ค.2558]

โรงเรียนผู้สูงอายุดงมะรุม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

The Senior Citizen School of Dongmaroom Project.

oldyday20151.jpg

oldyday20154.jpg

oldyday20155.jpg

oldyday20156.jpg

oldyday20157.jpg

oldyday20158.jpg