โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [10 มี.ค.2558]

 โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [10 มี.ค.2558]

 thaiheart20151.jpg

thaiheart20156.jpg

thaiheart20155.jpg

thaiheart20154.jpg

thaiheart20153.jpg

thaiheart20152.jpg

thaiheart20157.jpg

        เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ทางกองอำนวยการความมั่นคงจังหวัดลพบุรี ระดมความเห็นของชาวบ้าน ดงมะรุม เรื่องความสามัคคี โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป