โครงการกีฬาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วอลเลอย์บอลดงมะรุม โอเพ่น ครั้งที่ 1 [16 ส.ค.2558]

โครงการกีฬาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วอลเลอย์บอลดงมะรุม โอเพ่น ครั้งที่ 1

dmropen20153.jpg

dmropen20154.jpg

dmropen20154.jpg

dmropen20155.jpg

dmropen20151.jpg

volleyball1st8.jpg

volleyball1st10.jpg

volleyball1st11.jpg

volleyball1st19.jpg

volleyball1st21.jpg

volleyball1st22.jpg

 volleyball1st24.jpg

volleyball1st25.jpg


  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ใน กิจกรรมวอลเลย์บอลดงมะรุม โอเพ่น ครั้งที่ 1 เปิดงานโดย นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม