โครงการกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MUM 2015 [12 ส.ค. 2558]

โครงการกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MUM 2015

bikeformom4.jpg

bikeformom4.jpg

bikeformom3.jpg

bikeformom2.jpg

bikeformom1.jpg

 bikeformom5.jpg

bikeformom6.jpg

  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทาง อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นำโดย นายกอบต.วิชัย วงศ์ศรีไทย เปิดงานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ นำชาวบ้านปั่นจักรยาน เพื่อทำความดี ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ