เลี้ยงปีใหม่ อสม.ต.ดงมะรุม "ร้อยหัวใจจิตอาสา สร้างสรรค์พัฒนาเพื่อชุมชน"

 งานเลี้ยงปีใหม่ อสม. ประจำปี 2559

volnewyear7.jpg

volnewyear6.jpg

volnewyear5.jpg

  volnewyear1.jpg

volnewyear12.jpg

volnewyear11.jpg

   volnewyear9.jpg

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย ให้เกียรติร่วมเปิดงานปีใหม่ ประจำปี 2559 อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข ต.ดงมะรุม) พร้อมกับพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม