อบต.ดงมะรุม ผุดค่ายวิชาการบูรณาการ หนูเป็นเด็กเก่ง [22 ม.ค. 2558]

อบต.ดงมะรุม ผุดค่ายวิชาการบูรณาการ หนูเป็นเด็กเก่ง  [22 ม.ค. 2558]

vicahkarn20154.jpg

vicahkarn20155.jpg  vicahkarn20152.jpg

vicahkarn20151.jpg

vicahkarn20154.jpg

            เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 อบต.ดงมะรุม จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการบูรณาการ “หนูเป็นเด็กเก่ง” โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญแนะแนวการเรียน การสอนแบบบูรณาการ