วันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

dd5.jpg

dd8.jpg

dd7.jpg

dd6.jpg

dd4.jpg

dd3.jpg

dd1_1.jpg

dd2.jpg

               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 อบต.ดงมะรุม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในปีนี้มีคำขวัญว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เปิดงานโดยนายกวิชัย วงศ์ศรีไทย มีกิจกรรมเล่นเกมส์ กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก กิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมาย