จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในตำบลดงมะรุม ร่วม "จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล" - เขื่อนของพ่อ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เ พร้อมกับประชาชนในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานแนวทางก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

forking91_1.jpg forking911.jpgforking910_1.jpgforking93_1.jpgforking95_1.jpgforking912.jpgforking913.jpgforking914_1.jpg