กีฬาสามัคคีในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559

กีฬาสามัคคีในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559

 sportday20157.jpg

sportday20158.jpg

sportday20156.jpg

sportday20155.jpg

sportday20159.jpg

sportday20154.jpg

sportday20153.jpg

sportday20152.jpg

sportday20151.jpg

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกอบต.ดงมะรุม เปิดงานวันท้องถิ่นไทย และ จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังไผ่