กีฬาดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16

กีฬาดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16

dmrsportday20162.jpg

dmrsportday20163.jpg

 dmrsportday20167.jpg


dmrsportday20166.jpg

dmrsportday20162.jpg

dmrsportday201614.jpg

dmrsportday201613.jpg

dmrsportday20168.jpg

dmrsportday20169.jpg

dmrsportday201610.jpg

dmrsportday201611.jpg

dmrsportday201612.jpg

 dmrsportday201626.jpg

dmrsportday201645.jpg

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทาง อบต.ดงมะรุม โดย คุณทิว สังวาลย์ รองนายกอบต.ดงมะรุม เป็นประธานเปิดงานกีฬาดงมะรุมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16