การแข่งขันฟุตบอล 7 คน Dongmaroom Acadamy League 1st

พิธีแถลงข่าว และเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 10 ปี และ 13 ปี

      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 10 ปี และ 13 ปี เพื่อสนับสนุนวัยรุ่นได้แสดงออกด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดย นายก อบต. วิชัย วงศ์ศรีไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งชายและหญิง

cover-7football.jpg

7fb-dmr-amy42.jpg

7fb-dmr-amy45.jpg

7fb-dmr-amy49.jpg

7fb-dmr-amy43.jpg

7fb-dmr-amy41.jpg

7fb-dmr-amy46.jpg

7fb-dmr-amy47.jpg

7fb-dmr-amy40.jpg

7fb-dmr-amy38.jpg

7fb-dmr-amy37.jpg

7fb-dmr-amy35.jpg

7fb-dmr-amy33.jpg

7fb-dmr-amy30.jpg

7fb-dmr-amy29.jpg


7fb-dmr-amy26.jpg7fb-dmr-amy12.jpg