การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าร่วมการเสวนา“การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ ออเจ้า NOFOAM” วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ (อาคารพระประเทียบ) พระนารายณ์ราชนิเวศ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

33428399_1190580661078098_870967681992359936_n.jpg

33343093_1190580734411424_2992277498642825216_o.jpg