การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมะรุม

            สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงมะรุม ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

33426022_1190584071077757_5159741879964663808_o.jpg

33322847_1190583911077773_3810600297609297920_o.jpg

33239186_1190584034411094_1318230883114680320_o.jpg