องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะรุม 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

โทรศัพท์ 036708225

โทรสาร  036708224

เวลาทำการ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์- วันศุกร์

เว็บไซต์ : www.dongmaroom.com

อีเมล์l :  dongmarooms@gmail.com หรือ info@dongmaroom.com

Dongmaroom  Subdistrict Administative Organization

Address : Moo 7 , Tamboon Dong ma room, Am Per Coke Sam Rong,

Lopburi Province, THAILAND. Postcode 15120

Tel : +(66)036708225

Fax: +(66)036708224

Office Time : 08.30 to 16.30 hrs. Monday-Friday

website : www.dongmaroom.com

E-mail : dongmarooms@gmail.com or info@dongmaroom.com