นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี