• โทรศัพท์ 036-708-225

อบต.ดงมะรุม

สวัสดีปีใหม่ 2561

ประกาศรับ อบต.(7 พฤษภาคม 2561)

  • ประกาศ อบต.ดงมะรุม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (คลิกที่นี่)

ประกาศรับสมัครงาน (1 พฤษภาคม 2561)

  • รับสมัครโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง"ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม" จำนวน 1 อัตรา (คลิกที่นี่)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (13 มีนาคม 2561)

  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะรี (สายหน้าฟาร์มนกกระทา) ดาวน์โหลด
  2. โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดหว้า (สาย ต.ดงมะรุม ถึงหมู่ 4 ทุ่งท่าช้าง บริเวณหน้าโรงเรียนตะกุดหว้า) ดาวน์โหลด
  3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะกอก (สายวังไผ่-เนินมะกอก) ดาวน์โหลด


ประกาศ อบต.สัญจร ปี 2561 (7 กุมภาพันธ์ 2561)

  1. ฝ่ายกองคลัง อบต.ดงมะรุม กำหนดสัญจร เรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกที่นี่)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (1 พฤศจิกายน 2560)

  1. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมตอกเสาเข็มไม้กั้นดินและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำเรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีต ม.5 บ้านตะกุดหว้า ถนนคันคลองห้วยตะค้อ บริเวณบ้านนายแว่น ทิพย์จันทร์ (โครงการ ปร.๔/๕)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2 ตุลาคม 2560)

  1. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 (คลิก)


ข่าวประชาสัมพันธ์ : News